Bjørn Arne Berge

Corporate Governance, Sikkerhet

Bjørn Arne har bred erfaring innenfor offentlig og privat sektor. Han har ledet mange små og mellomstore IT strategi, sikkerhets og teknologiprosjekter men har også ledet store digitale transformasjonsprosjekter. Han har bred internasjonal erfaring fra oppdrag blant annet i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Irland, Frankrike, Singapore, Malaysia og Australia. 


Bjørn Arne er kjent for å raskt tilegne seg en meget god forståelse av de utfordringene kundene har og bruker denne kunnskapen til å løse tekniske og funksjonelle utfordringer med kunden i fokus. Han har spesiell erfaring med estimering og gjennomføring av store og komplekse prosjekter over flere lokasjoner/tidssoner med fokus på gevinstrealisering. 


Bjørn Arne er anerkjent som en internasjonal ekspert innenfor cyber-sikkerhet, IT strategi, løsningsarkitektur og innkjøp/forhandlinger.


Nøkkelkompetanse:

  • Strategiutvikling og -rådgivning

  • Sikkerhet (rammeverk, standarder, risikoanalyse)

  • Kvalitetskontroll og kvalitetssikring

  • Teknologiledelse, teknisk rådgivning på teknologiske trender (sky, automatisering, kunstig intelligens/AI, robotifisering, datadrevet beslutningsstøtte)

  • Avtaleutforming, anskaffelser og leverandørstyring

  • Arkitektur og Virksomhetsarkitektur,

  • IT-modernisering og IT-transformasjon

+61 414 780 062

ADDRESS

Level 4/15 Moore Street,

Canberra ACT 2601

MAIL

PO Box 6007, O'Connor ACT 2602 

PHONE

Ph: 02-6169 4077

Fax: 02-6169 4100

  • LinkedIn
  • Facebook

© 2020 by Semaphore Alliance Pty. Ltd. All Rights Reserved.

CONTACT