top of page
Image-empty-state.png

Kjell Jarle Furnes

IT-Strategi

Kjell Jarle er en senior rådgiver med omfattende nasjonal og internasjonal erfaring fra store og komplekse prosjekter og programmer, både i offentlig og privat sektor. De siste årene har han jobbet mye med digitalisering av prosesser i både store og små organisasjoner. Han har ledet alle faser av prosjekter. Hans spesialitet er prosjektledelse av prosjekter hvor dyp og bred arkitekturforståelse er viktig for effektiv styring og risikohåndtering. Kjell Jarle har også erfaring fra sentrale lederroller i form av «management for hire». Kjell Jarles lange erfaring fra arkitekturarbeid gjør ham i stand til å bidra med bl.a. strategisk teknologiledelse i tillegg til prosjekt- eller programledelse. Hans styrke er å sikre helheten i komplekse løsninger. Arkitekturerfaringen inkluderer bl.a. virksomhetsarkitektur, løsningsarkitektur og infrastrukturarkitektur. Generelt sett er Kjell Jarle dyktig til å strukturere uklare problemstillinger og effektivt fasilitere prosesser for å håndtere disse på en god måte. Dyp organisasjonsforståelse i kombinasjon med erfaringen fra styringsmodeller har vist seg å være nyttig i forhold til å kunne tilrettelegge for en rask gjennomføring av prosjekter og samtidig sikre høy kvalitet. En god styringsmodell er en forutsetning for god forankring i linjen og effektiv gjennomføring og overlevering. Til slutt bør Kjell Jarles evne til å bygge sterke team nevnes. Når Kjell Jarle skal etablere nye team er han opptatt av både faglig kompetanse og personlige egenskaper. Han bruker tilstrekkelig tid på samtaler med kandidater slik at han blir sikker på at han ender opp med et sterkt team som har stor gjennomføringskraft og som produserer leveranser av høy kvalitet.

+47 928 97 763

bottom of page