Mugunthan "Mugge" Dharmadas

GDPR & Prosess

Mugunthan har over 10 års erfaring som konsulent innenfor IT. Han har i flere år jobbet med overordnet analyse, kravspesifisering, løsningsarkitektur og koordinering av systemleveranser. Hans hovedkompetanse er innenfor funksjonell analyse, kravspesifisering, leveransekoordinering og løsningsutforming i tett samarbeid med forretning og IT. Mugunthan har jobbet innen ulike funksjonelle og tekniske områder som registre, pensjon, datavarehus og integrasjon, både i forvaltningsorganisasjon og i prosjekt/program. I roller i forprosjektet til Modernisering P2 og Kommunereformprosjektet har han stått for analyse, kravspesifisering og løsningsutforming på store og komplekse områder. De siste årene har Mugunthan vært prosjektleder/leveranseleder for flere leveranser knyttet til ivaretakelse av personvern. Han har hatt stor tillit fra kundens ledelse, og hatt en svært sentral rolle i forankring mot flere fagmiljø, prosjektstyret, leverandører, utviklere og arkitekter. Løsningene spenner seg fra publikumsnære selvbetjente innsynsløsninger, til teknisk krevende datakatalogkomponenter som vil få en sentral plass i etatens data- og sikkerhetsplattform. I perioden 2015-2017 har Mugunthan vært hovedarkitekt og prosessdriver for to av de tre største IT-leveransene i Kommunereformprosjektet, et av de største prosjektene hos kunden. Leveransene innebar ytelsesoptimalisering av en rekke batcher i registre og fagsystemer, samt en større master-data-management-leveranse for å etablere en organisasjonsmaster hos kunden.

+47 996 16 346

ADDRESS

Level 4/15 Moore Street,

Canberra ACT 2601

MAIL

PO Box 6007, O'Connor ACT 2602 

PHONE

Ph: 02-6169 4077

Fax: 02-6169 4100

  • LinkedIn
  • Facebook

© 2020 by Semaphore Alliance Pty. Ltd. All Rights Reserved.

CONTACT