Mugunthan "Mugge" Dharmadas

GDPR & Prosess

Mugunthan har over 11 års erfaring som konsulent innenfor IT. Hans hovedkompetanse er innenfor funksjonell analyse, løsningsarkitektur, leveransekoordinering og løsningsutforming i tett samarbeid med forretning og IT. Mugunthans evne til å kommunisere godt med både tekniske eksperter og ulike forretningsmiljøer gjør at han ofte får en sentral rolle i prosjektene han deltar i. Han har også de senere årene hatt lederroller som teamleder for utviklingsteam, og leveranseleder for større leveranser som treffer mange utviklingsteam i store organisasjoner.

 

Mugunthan har jobbet i både store offentlige moderniseringsprosjekter og i forvaltningsorganisasjon i store og komplekse organisasjoner. Han har hatt ende-til-endeansvar for implementering av løsninger og rutiner knyttet til blant annet kommunereform og GDPR (ny personvernlovgivning) hos en offentlig etat. Her har Mugunthan hatt en sentral rolle som arkitekt og prosessdriver, koordinert flere leverandører og utviklingsteam, sikret faglig forankring hos domeneeksperter og jurister, og selv rapportert til prosjektstyret.

 

Mugunthan er kjent for å raskt sette seg inn i nye områder og etablere et godt fungerende samarbeid med funksjonelle- og tekniske eksperter på området slikt at man oppnår god fremdrift allerede fra tidlige faser. Mugunthan har inngående kjennskap til velferdstjenester og saksbehandling i offentlig sektor, og hvordan registre og kataloger effektivt kan understøtte kjernevirksomheten til en offentlig etat.

 

Mugunthan trives best når han får faglige utfordringer, og kan kombinere sin evne til å analysere komplekse problemstillinger med å heve blikket og se de store sammenhengene.

 

Nøkkelkompetanse:

  • Funksjonell analyse

  • Virksomhetsarkitektur

  • Behov- og kravspesifisering, inkl. løsningskonsept

  • Leveranseledelse

  • Master Data Management

+47 996 16 346

ADDRESS

Level 4/15 Moore Street,

Canberra ACT 2601

MAIL

PO Box 6007, O'Connor ACT 2602 

PHONE

Ph: 02-6169 4077

Fax: 02-6169 4100

  • LinkedIn
  • Facebook

© 2020 by Semaphore Alliance Pty. Ltd. All Rights Reserved.

CONTACT