Tor Jomar Nordhagen

Sikkerhet

Tor Jomar er en senior rådgiver med omfattende nasjonal og internasjonal erfaring fra programmer relatert til Digitale løsninger med fokus på sikkerhet, både i offentlig og privat sektor. I sine engasjementer har han hatt roller som CIO / management team, så vel som prosjekt/programleder, arkitekt, løsningsansvarlig og kvalitetskontrollansvarlig. Tor Jomars brede erfaring i å bygge team, sette mål, og levere i henhold til målene har vist seg nyttig ikke bare i å planlegge og levere store transformasjonsprogrammer i henhold til plan og budsjett, men også for mindre analyseprosjekter og strategiarbeid, der kravene til hurtig problemløsing og definering av mulighetsrom er sterke.

 

Digitale løsninger krever innsikt i modernisering av IKT arkitektur og infrastruktur, men også viten om endringer i kjerneprosesser og brukeropplevelse, så vel som risikobilde. Våre kunder opplever at økende digitalisering kombinert med stadig raskere endringer av risikobildet gir utfordringer i å måle gevinster opp mot et forståelig og akseptabelt risikonivå. Tor Jomars lange erfaring fra sikkerhet og arkitektur kombinert med sterk arbeidsmoral er til hjelp for våre kunder i å sette en strategisk retning for IKT satsing, og levere i henhold til strategien.

 

Tor Jomars sikkerhetserfaring startet med befalsskolen for Hærens Samband i 1985, og har vært til inspirasjon for stadig fordypning gjennom NTNU, og etablering av sikkerhetsavdelinger for Accenture først i Norge, og deretter Norden. Fra 2003 etablerte Tor Jomar internasjonale sikkerhetsavdelinger for Accenture, først i Australia, deretter i Singapore i 2005, og tok Asia Pacific ansvar for nettverk og sikkerhet i perioden 2005-2008 samt globalt ansvar for samarbeid med Sun Microsystems, i en joint venture organisasjon kalt «Mammoth», inntil Sun Microsystems ble kjøpt av Oracle.

 

Etter mer enn 20 år som profesjonell konsulent innenfor sikkerhet brenner Tor Jomar fortsatt for dette fagfeltet.

Nøkkelkompetanse:

  • Prosjekt- og programledelse 

  • Sikkerhet 

  • Identity & Access Management 

  • Virksomhetsarkitektur 

  • Personalledelse & -utvikling 

  • OWASP 

+47 916 27 786

ADDRESS

Level 4/15 Moore Street,

Canberra ACT 2601

MAIL

PO Box 6007, O'Connor ACT 2602 

PHONE

Ph: 02-6169 4077

Fax: 02-6169 4100

  • LinkedIn
  • Facebook

© 2020 by Semaphore Alliance Pty. Ltd. All Rights Reserved.

CONTACT