top of page
Image-empty-state.png

Bjørn Arne Berge

Corporate Governance, Sikkerhet

Bjørn Arne har mer enn 28 års erfaring som konsulent innenfor IT og Management Consulting. Han har tung erfaring fra store digitale transformasjonsprosjekter innenfor offentlig og privat sektor, samt mange små og mellomstore IT strategi, sikkerhets og teknologiprosjekter. Bjørn Arne har jobbet for store offentlige etater og store selskaper i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Irland, Frankrike, Singapore, Malaysia og Australia. Han har blant annet ledet store prosjekter i offentlig sektor, bank og finans og telekom og bidratt i alle faser fra løsningskonsepter til gevinstrealisering. Bjørn Arne ledet i perioden 2008-2011 Accentures avdeling for Sikkerhet og Risiko i Australia hvor han var ansvarlig for en rekke større prosjekter innenfor sikkerhet med spesifikk erfaring innenfor I&AM, risikovurderinger, usikkerhetsanalyser (kvalitative og kvantitative) sikkerhetsstrategi, implementasjon, sikkerhetsmetodikk og sikkerhetstester. Bjørn Arne er kjent for å raskt tilegne seg en meget god forståelse av de utfordringene kundene har og bruker denne kunnskapen til å løse tekniske og funksjonelle utfordringer til det beste for sine kunder. Bjørn Arne har inngående erfaring fra prosess- og funksjonalitetsarbeid for fag- og støttesystemer i offentlig forvaltning, og modernisering både i infrastruktur, programvareportefølje og kjernevirksomhet. Gjennom lang erfaring har han opparbeidet seg spesialkompetanse i estimering og gjennomføring av store og komplekse prosjekter, både lokale og spredt over flere tidssoner, og med gevinstrealisering over flere år gjennom økt Digital forvaltning. Bjørn Arne har lang og variert erfaring med å lede engasjementer og større program både med lokale ressurser og med ressurser i ulike land og tidssoner. Han har god erfaring fra behovskartlegging, krav og overordnet mål og strategi. Bjørn Arne har jobbet bredt med teknisk arkitekturarbeid i store virksomheter, både offentlige og private i en rekke land. Han har dyp teknisk kompetanse men også evnen til å jobbe på konseptuelt nivå. Han er kjent som en internasjonal ekspert innenfor IT strategi, teknisk arkitektur og innenfor sikkerhetsdomenet.

+61 414 780 062

bottom of page