top of page
Image-empty-state.png

Fredrik Ravne

Sikkerhet

Fredrik brenner for de tekniske aspektene ved sikkerhet og sørger for å ta i bruk beste praksis sikkerhet for infrastruktur, nettverk, overvåking og kryptering der han kan. Ved å forstå teknologien og risikoene som hører til har Fredrik vært en sentral del av å beskytte Norges verdier.


Å skape en god sikkerhetskultur som spiller på lag med tekniske løsninger er noe Fredrik etterstreber. Han liker å inkludere alle rundt seg i arbeidet med informasjonssikkerhet gjennom å holde en åpen dialog, tilby kontinuerlig opplæring og ved å gi gode råd til medarbeidere og ledelse.


Fredrik har erfaring med sikkerhetstesting og sårbarhetsanalyser av infrastruktur, nettverk og webtjenester og risikovurderinger av funn med tilhørende utbedringer. Han mener det er viktig å forstå hva som kjennetegner IT angrep, hvordan de foregår og hva resultatet kan bli for å kunne bygge et effektivt forsvar.

924 14 477

bottom of page