top of page
Image-empty-state.png

Kjell Jarle Furnes

GRC, IAM, Digitalisering

Kjell Jarle er en senior rådgiver med omfattende nasjonal og internasjonal erfaring fra store og komplekse prosjekter og programmer, både i offentlig og privat sektor. 


En av hans styrker er å kombinere prosjektledelse med arkitekturrollen. Han evner derfor å se helheten i komplekse løsninger, og det muliggjør mer effektiv styring og bedre risikoforståelse. 


Kjell Jarle er for øvrig dyktig til å strukturere uklare problemstillinger og effektivt fasilitere prosesser for å håndtere disse på en god måte. Dyp organisasjonsforståelse i kombinasjon med erfaringen fra styringsmodeller har vist seg å være nyttig i forhold til å kunne tilrettelegge for en rask gjennomføring av prosjekter og samtidig sikre høy kvalitet. En god styringsmodell er en forutsetning for god forankring i linjen og effektiv gjennomføring og overlevering. 


Til slutt bør Kjell Jarles evne til å bygge sterke team nevnes. Når Kjell Jarle skal etablere nye team er han opptatt av både faglig kompetanse og personlige egenskaper. Han bruker tilstrekkelig tid på samtaler med kandidater slik at han blir sikker på at han ender opp med et sterkt team som har stor gjennomføringskraft og som produserer leveranser av høy kvalitet.

+47 928 97 763

bottom of page