top of page
Image-empty-state.png

Marius Tandberg

Endrings- og prosessledelse

Marius er en rådgiver med bred erfaring med endringsledelse og fra arbeid med virksomhetsarkitektur, prosessforbedringer, gevinstrealisering og organisasjonsutvikling i mellomstore og vekstorienterte virksomheter. I rollen som prosjektleder i digitaliseringsprosjekter har han ledet alle faser – fra oppstart til implementering. Innenfor virksomhetsarkitektur er hans fokus typisk å sørge for at grensesnittet mellom forretning og teknologi henger sammen. I hans tidligere roller har kommunikasjon og forankring vært essensielt, både mot forretningssiden og teknologisiden. Prosessforbedringer har blitt effektivt gjennomført på alle nivåer og på tvers av fag- og forretningsområder både i privat og offentlig sektor. Å skape et godt samspill i team er en av Marius sine største styrker. Marius kjennetegnes ved sin analytiske tilnærming og evne til å tenke konseptuelt. Dette gjør han i stand til å bidra med prosess- og prosjektledelse på strategisk og operasjonelt nivå. Marius har opparbeidet en dyp forretningsforståelse og evner å sette seg inn i komplekse situasjoner, selv der han ikke har dybdekunnskap. Dette gjør at han ofte utfordrer etablerte sannheter og skaper nye effektive løsninger som bidrar til gevinster. Effektiv gjennomføring av strategiske utviklingsprosjekter og endringsprosesser har vært en sentral del av Marius sine prosjekter. Han er dyktig til å strukturere utfordrende problemstillinger og systematisere disse slik at fremgangsmåten blir gjennomførbar. Stikkord: Organisasjonsutvikling Virksomhetsarkitektur Virksomhetsstyring Endringsledelse Prosjektledelse Prosessledelse Digitalisering

+47 901 97 933

bottom of page