top of page
Image-empty-state.png

Tor Jomar Nordhagen

Sikkerhet

Tor Jomar er en senior rådgiver med omfattende nasjonal og internasjonal erfaring fra programmer relatert til Digitale løsninger med fokus på sikkerhet, både i offentlig og privat sektor. I sine engasjementer har han hatt roller som CIO / management team, så vel som prosjekt/programleder, arkitekt, løsningsansvarlig og kvalitetskontrollansvarlig. Tor Jomars brede erfaring i å bygge team, sette mål, og levere i henhold til målene har vist seg nyttig ikke bare i å planlegge og levere store transformasjonsprogrammer i henhold til plan og budsjett, men også for mindre analyseprosjekter og strategiarbeid, der kravene til hurtig problemløsing og definering av mulighetsrom er sterke. Digitale løsninger krever innsikt i modernisering av IKT arkitektur og infrastruktur, men også viten om endringer i kjerneprosesser og brukeropplevelse, så vel som risikobilde. Våre kunder opplever at økende digitalisering kombinert med stadig raskere endringer av risikobildet gir utfordringer i å måle gevinster opp mot et forståelig og akseptabelt risikonivå. Tor Jomars lange erfaring fra sikkerhet og arkitektur kombinert med sterk arbeidsmoral er til hjelp for våre kunder i å sette en strategisk retning for IKT satsing, og levere i henhold til strategien. Ett eksempel på Tor Jomars evne til å løse utfordringer over tid er en statlig norsk løsning for dokumentforvaltning, der han har vært sikkerhetsarkitekt over 10 år. Fra pilot i 2002 og produksjonssetting i 2003 fokusert på forretningsmessig rapportering så har løsningen blitt utviklet til å støtte mange prosesser innenfor offentlig digital forvaltning, også for enkeltpersoner samt med økende støtte for autentiseringsmekanismer og delegering. Den største ombyggingen ble gjort i 2007/2008, etter filosofi gitt i rapporten «NOU 2006: 6. Når sikkerheten er viktigst». Løsningen er i dag en vesentlig komponent i Norges digitale offentlige forvaltning. Tor Jomars sikkerhetserfaring startet med befalsskolen for Hærens Samband i 1985, og har vært til inspirasjon for stadig fordypning gjennom NTNU, og etablering av sikkerhetsavdelinger for Accenture først i Norge, og deretter Norden. Fra 2003 etablerte Tor Jomar internasjonale sikkerhetsavdelinger for Accenture, først i Australia, deretter i Singapore i 2005, og tok Asia Pacific ansvar for nettverk og sikkerhet i perioden 2005-2008 samt globalt ansvar for samarbeid med Sun Microsystems, i en joint venture organisasjon kalt «Mammoth», inntil Sun Microsystems ble kjøpt av Oracle. Etter mer enn 20 år som profesjonell konsulent innenfor sikkerhet brenner Tor Jomar fortsatt for dette fagfeltet.

+47 916 27 786

bottom of page